2020-04-30 09:00:00

Közgyűlési meghívó

A Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.; cégjegyzékszáma: 07-02-001477; adószáma: 23317448-2-07) Igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait a Szövetkezet évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2020. május 18., hétfő, 7:00 óra
A közgyűlés helye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

  1. Döntés az Igazgatóság 2019. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
  2. Döntés a Felügyelő Bizottság 2019. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
  3. Döntés a Szövetkezet 2019. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról.
  4. Döntés a Szövetkezet tárgyévi adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.
  5. Döntés a Szövetkezet jegyzett tőkéjének elfogadásáról.
  6. Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról.
  7. Döntés az Igazgatóság két tagjának (Hegedűs Csaba, Németh Maja) visszahívásáról.
  8. Döntés az Igazgatóság két új tagjának (Tóth Rozália, Lovas Zoltán) megválasztásáról.
  9. Döntés a Szövetkezet telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról.
  10. Döntés a Szövetkezet módosított Alapszabályának elfogadásáról.


A Szövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselők útján képviselteti magát. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Szövetkezet 2020. május 22. napján, pénteken 7:00 órakor változatlan napirenddel megismételt közgyűlést tart, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2020. április 30.

a Prodiák Iskolaszövetkezet
Igazgatósága