2018-10-18 11:55:00

Közgyűlési meghívó

A Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.; cégjegyzékszáma: 07-02-001477; adószáma: 23317448-2-07) Igazgatósága ezúton meghívja az Iskolaszövetkezet tagjait az Iskolaszövetkezet rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja:           2018. november 15., csütörtök, 15:00 óra
A közgyűlés helye:                  1146 Budapest, Hungária körút 140-144.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

1.         Döntés az Igazgatóság egy tagjának (Wojciech Marek Mora) visszahívásáról.
2.         Döntés az Igazgatóság egy új tagjának megválasztásáról.
3.         Döntés a Felügyelőbizottság három tagjának (Maciej Balsewicz, Tomasz Slezak, Tomasz Hanczarek) visszahívásáról.
4.         Döntés a Felügyelőbizottság három új tagjának megválasztásáról.
5.         Döntés az Iskolaszövetkezet telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról.
6.         Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról.
7.         Döntés az Iskolaszövetkezet módosított Alapszabályának elfogadásáról.

Az Iskolaszövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselők útján képviselteti magát. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén az Iskolaszövetkezet 2016. december 5. napján, hétfőn 15.00 órakor változatlan napirenddel megismételt közgyűlést tart, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Jelen meghívót Iskolaszövetkezetünk – Alapszabálya „A” részének 3.1.5. pontjával összhangban – honlapján közzéteszi.

Budapest, 2018. október 18.

                                                                                                                                       

Ignácz Béla

a Prodiák Iskolaszövetkezet

Igazgatóságának elnöke

Juhász Csongor

a Prodiák Iskolaszövetkezet

Igazgatóságának tagja