2017-05-16 13:57:00

Elküldhetnek, ha védett korban vagyok?

A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csupán kivételes esetekben szüntetheti meg. Olyan esetekben, amikor a munkavállaló olyan súlyos vétséget követett el, hogy azonnali hatályú felmondásnak lenne helye. 

A munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg a munkaviszony, ha a munkáltatónál nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. 

Nem szabad aláírni semmit. A közös megegyezést utólag bíróságon vitatni ritkán lehet eredményesen. Védett korban egyebekben a végkielégítés is emelt összegű.
Forrás: HR Portál